Kinderen & Jongeren

Kinderen gaan in hun jongste jaren al een enorme ontwikkeling door, zowel op lichamelijk gebied als op gevoels- en psychisch gebied. De meeste kinderen en jongeren ondervinden hier geen grote problemen bij, maar dat kan ook anders lopen. 

De kunstzinnige therapie zou een uitkomst kunnen bieden als jij moeite hebt met het uiten van gevoelens en emoties, stemmingswisselingen hebt of geen rust en ontspanning kan vinden. Ook als jij vaak verdrietig, onzeker of angstig bent, kan de kunstzinnige therapie helpen.Het komt steeds meer voor dat kinderen en jongeren geïndiceerd worden met een ontwikkelingsstoornis.
Deze kinderen komen in hun leven meer dan gemiddeld problemen en obstakels tegen in hun ontwikkeling, zowel op persoonlijk als op sociaal gebied. Ik vind dat zij een extra steuntje in de rug verdienen.

Vaak is er bij kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis sprake van angst, onzekerheid of teruggetrokkenheid en is er behoefte aan structuur, houvast, begrip en meer zelfvertrouwen. De kunstzinnige therapie kan hier een passende behandelvorm voor zijn.