Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een therapie waarbij therapeutische teken-, schilder- en boetseeroefeningen worden ingezet als onderdeel van de behandeling.
 
Uitgaande van de specifieke werking van kleuren, vormen en beweging wordt een behandelplan opgesteld die volledig gericht is op de persoon.
In de kunstzinnige therapie ligt de nadruk op de eigen activiteit, ervaring in het kunstzinnig werken is niet nodig.
 

Het kunstzinnig bezig zijn spreekt de gezonde kern van de mens aan.
De kunstzinnige therapie kan het gevoelsleven verdiepen en innerlijk evenwicht brengen. De therapie kan gericht zijn op:
- lichamelijke en psychische veranderingen
- ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen
- pedagogische begeleiding
 

Een kunstzinnig therapeutisch traject bestaat uit ten minste tien consulten. Afhankelijk van de hulpvraag kan het traject verlengd worden.
De consulten vinden wekelijks plaats en duren 45-60 minuten. De eerste twee consulten beogen de intake; het intakegesprek en het maken van 2-3 vrije werken.
 
Vanuit alle informatie uit de intake stel ik een anamnese samen van waaruit een behandeldoel en -plan opgesteld wordt. In de resterende consulten wordt het behandelplan tot uitvoering gebracht. Gedurende het traject zijn er verschillende evaluatiemomenten.
 

Kijk voor meer praktische informatie bij kosten en vergoeding. Tevens kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.