Kunstzinnige therapie

Op dit moment wordt er geen kunstzinnige therapie aangeboden bij Re'zen. Hieronder en op de aangesloten pagina's vindt u wel meer informatie over deze vorm van therapie.

Kunstzinnige therapie is een therapie waarbij therapeutische teken-, schilder- en boetseeroefeningen worden ingezet als onderdeel van de behandeling.
 
Uitgaande van de specifieke werking van kleuren, vormen en beweging wordt een behandelplan opgesteld die volledig gericht is op de persoon.
In de kunstzinnige therapie ligt de nadruk op de eigen activiteit. Ervaring in het kunstzinnig werken is niet nodig.
 
Het kunstzinnig bezig zijn spreekt de gezonde kern van de mens aan.
De kunstzinnige therapie kan het gevoelsleven verdiepen en innerlijk evenwicht brengen. De therapie kan gericht zijn op:
- lichamelijke en psychische veranderingen
- ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen
- pedagogische begeleiding